Privacyverklaring

Als hieronder wordt gesproken over De Bosrand, wordt daarmee De Bosrand E-commerce B.V. bedoeld, alsmede de winkellocaties van Tuincentrum De Bosrand in 2394 CX Alphen a/d Rijn aan de Prinsen Schouw 1, 4891 CP Rijsbergen aan de Antwerpseweg 30A, 2245 AB Wassenaar aan de Rijksstraatweg 361B, 2343 HK Oegstgeest aan de Boeg 10 en 3443 XC Woerden aan de Rietveld 36A en de daarbijbehorende gelieerde ondernemingen en derde partijen.

De Bosrand hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
 
Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Op welke manieren verzamelen wij persoonsgegevens:
- Direct van jou: Bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je met ons contact opneemt per e-mail, telefoon of schriftelijk, als je een bestelling doet bij ons in de webshop, inschrijft voor een activiteit of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
- Via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop verschillende gegevens onder meer door het gebruik van cookies.
- Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van De Bosrand op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via derden, wanneer zij als verwerker voor De Bosrand optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van De Bosrand plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Bosrand kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
- Contact- en accountgegevens, waaronder door jouw verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, persoonlijke voorkeuren, social media-accounts en inloggegevens.
- Betalings- en factuurgegevens slaan wij op als je een online betaling doet.
- Websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop en digitale nieuwsbrieven.
- Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Als je bij De Bosrand een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop op de hoogte te houden. In jouw Bosrand account slaan we informatie op zoals naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

Bij het aanmaken van een account bij De Bosrand word je gevraagd een wachtwoord in te vullen. Wanneer het wachtwoord bij derden bekend raakt is De Bosrand niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot het account.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?
De Bosrand gebruikt de verkregen persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst tussen klant en De Bosrand om het aanbieden van producten en diensten via onze website, fysieke winkels en voor de interne administratie.
- Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
- Voor het uitvoeren van een koopovereenkomst.
- Voor het registreren, afhandelen en verzorgen van eventuele vragen, klachten, retouren en reparaties.
- Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
- Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
- Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
- Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
- Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiële) klanten.

De door De Bosrand verzamelde gegevens op de website worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor de online nieuwsbrief van De Bosrand. Hiermee verleen je De Bosrand tegelijkertijd toestemming om jouw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. De Bosrand gebruikt deze opgeslagen informatie om je te informeren over nieuwe artikelen, activiteiten in de winkels, acties etc. Ook kan het voorkomen dat De Bosrand je per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend is dit geheel vrijblijvend. Ook wordt de mogelijkheid geboden je uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jouw opgegeven gegevens om de nieuwsbrief te verzenden. Je kunt je na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Lees hier meer over bij onze pagina over cookies.

Google Analytics
De Bosrand maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bosrand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij De Bosrand een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Dit verzoek kun je toesturen via het formulier onder deze pagina.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . Ook voor aanvullende informatie over de bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contact
Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, kun je hierover contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier:

Vragen privacyverklaring

Aanhef:
Welke vraag heb je voor ons?