Klantenkaart voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden klantenkaart zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van De Bosrand klantenkaart. Het klantenkaartprogramma van De Bosrand wordt uitgevoerd door Tuincentrum de Bosrand. De houder van de Bosrand klantenkaart, verder te noemen “de klantenkaarthouder”, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden klantenkaart en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dan de klantkaarthouder akkoord is gegaan met deze voorwaarden.

Aanvragen
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Bosrand klantenkaart aanvragen door de kaart te vragen bij de kassa van tuincentrum De Bosrand en deze te registreren via onze klantenkaart registreren pagina. Geen internet? Vraag om hulp bij het registreren bij de informatiebalie van Tuincentrum De Bosrand. De aanvraag wordt door Tuincentrum De Bosrand beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De klantenkaart is meteen te gebruiken voor het sparen van punten. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

Mogelijkheden
De Bosrand klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen in De Bosrand tuincentra. Deze voordelen worden door De Bosrand bepaald. Voor klantenkaarthouders worden daarnaast speciale acties en activiteiten georganiseerd. Als kaarthouder kun je profiteren van voorverkopen en word je op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Bosrand klantenkaart krijgt de klantenkaarthouder alleen op vertoon van deze registreerde kaart bij de kassa in de tuincentra. 

Spaarsysteem
- Bij elke € 2,50 die de klantenkaarthouder besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Elke spaarpunt is € 0,05 waard. Deze punten kunnen, vanaf een volgende aankoop, vanaf 40 punten ingewisseld worden. Punten verzilveren voor korting is alleen mogelijk als de kaart eerst is geregistreerd en het registratieformulier volledig is ingevuld. 
- Het saldo van de klantenkaart is terug te vinden onderaan de kassabon en via de mijn klantenkaart pagina.
- Spaarpunten hebben een geldigheid van drie jaar. De Bosrand behoudt zich het recht om het puntensaldo te laten vervallen als de spaarpunten ouder zijn dan drie jaar of als de klantenkaart drie jaar niet gebruikt is. 
- Punten worden niet gespaard over acties, aanbiedingen, onze prijs artikelen en afgeprijsde artikelen.
- De volgende productgroepen worden uitgezonderd  het spaarsysteem: cadeaukaarten, graszoden, boeken en tijdschriften, gas, diensten, borg, arbeid, bezorgingen, horeca, workshops en vuurwerk. De Bosrand klantenkaart geldt niet in combinatie met personeelskortingspassen. Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden.
- De klantenkaart kan niet gebruikt worden in de horeca.
- Punten kunnen alleen worden gespaard over aankopen betaald aan de kassa’s van Tuincentrum De Bosrand. Het is niet mogelijk om punten te wisselen tegen contant geld. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.
- De Bosrand tuincentra kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de Bosrand klantenkaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de klantenkaarthouder verrekenen.
- Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Bosrand klantenkaart zijn de Bosrand tuincentra gerechtigd een aan de klantenkaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de klantenkaarthouder terug te vorderen.
- Bij verlies of diefstal van jouw klantenkaart kun je bij de informatiebalie een formulier invullen en inleveren. Je krijgt dan een nieuwe klantenkaart.

Klantenkaart vergeten
De klantenkaarthouder kan dit aangeven bij de kassamedewerk(st)er zodat er een speciale bon uitgedraaid kan worden met een ‘pas vergeten’- code onderaan. Log later in op de website via de mijn klantenkaart pagina en ga naar “klantenkaart vergeten”. Daar kan het nummer die direct onder de barcode op de kassabon ingevuld worden als kassabonnummer en onderaan de kassabon staat ook een uitstelcode, deze kan ingevoerd worden in het veld ‘voucher code’. Let op dat je geen sterretjes invult en of het een cijfer nul of de letter O betreft. De punten worden dan alsnog bijgeschreven. Let op het kan enkele minuten duren voordat de punten daadwerkelijk zichtbaar zijn. Ververs de pagina. De pas vergeten code is 30 dagen na aankoop geldig, daarna vervalt het recht op punten.

Eigendom van de Bosrand klantenkaart.
De Bosrand klantenkaart blijft eigendom van Tuincentrum De Bosrand. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijg je een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van jouw saldo. Tuincentrum De Bosrand kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten blokkeren Indien de pashouder de Bosrand klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij Tuincentrum De Bosrand.

Wijziging en beëindiging
De Bosrand behoudt zich het recht voor om de aan de Bosrand klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Tuincentrum De Bosrand behoudt zich tevens het recht voor, het Bosrand klantenkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de Bosrand tuincentra en/of op onze website. Tevens behouden wij ons het recht voor om een  Bosrand klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum De Bosrand en staat niet open voor discussie.

Persoonlijke gegevens en privacy
De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het Tuincentrum De Bosrand gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum De Bosrand kan de gegevens gebruiken voor het persoonlijk informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. De Bosrand kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan De Bosrand (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door Tuincentrum De Bosrand nooit aan derden verstrekt, tenzij De Bosrand daartoe wettelijk wordt verplicht.

De klantenkaarthouder kan zelf zijn of haar gegevens wijzigen door in te loggen via mijn klantenkaart pagina. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door onderaan in de nieuwsbrief afmelden te kiezen. Wil de klantenkaarthouder zijn gegevens verwijderd hebben en de deelname aan het Bosrand klantenkaartprogramma beëindigen dan kan de klantenkaarthouder dit doen door het hiervoor bestemde formulier in te vullen onderaan deze pagina.

Aansprakelijkheid
De Bosrand tuincentra aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Bosrand klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Bosrand klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn De Bosrand tuincentra niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/ of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Bosrand klantenkaart. Bovendien zijn de Bosrand tuincentra niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Bosrand klantenkaart.

Opheffen klantenkaart

Aanhef